Entries by root

Portfolio Manager of the Global Fund Valeria Grishechkina in the office of “New Generation” Humanitarian NGO

On February 14, 2017 “New Generation” Humanitarian NGO hosted a Global Fund representative office Valeria Grishechkina. At first Humanitarian NGO’s president Sergey Gabrielyan introduced all the programs that are currently carried out by the organization. Then “HIV and AIDS prevention and raising awareness among MSM and transgender people in Lori and Shirak regions and Yerevan” […]

“Civil society organizations are on front line for Equal Rights” seminars

On February 15, 2017 “New Generation” Humanitarian NGO in frames of program “Civil society organizations and the strengthening of the media, for the elimination of discrimination against LGBT people in Armenia” organized a seminar named “Civil society organizations are on front line for Equal Rights” for Civil Society Organizations (CSOs) representatives in Gyumri city of […]

CALL FOR CHAPTER PROPOSALS: “LGBTQI rights and activism in the post-Soviet space”

In spite sometimes difficult life conditions, LGBTQI movement in the post-Soviet space is present and seems to be developing. Few scholars, however, have systematically addressed and evaluated the variety, effectiveness, and particularities of LGBTQI rights issues and activism bringing together examples from Belarus, Moldova, Kazakhstan, Russia, Azerbajdzhan, Armenia, etc. With the present volume we aspire […]

Discussion on the readiness of transition HIV programs and services to public funding

On February 10, 2017 a meeting was held in the office of the “New Generation” Humanitarian NGO with representatives of “Positive People Armenian Network”, “AIDs Prevention Union”, “Potential of Awakening”,  “New Generation” Humanitarian NGO and Yelena Nechesina, expert from Eurasian Coalition on Male Health. The purpose of the meeting was to finalize the report of […]

Training for representatives of municipalities in Gyumri

On February 8-10, 2017 representatives of municipalities from Yerevan and regions of Armenia participated in a training-course on the topic of ″Prohibition of discrimination for a democratic society″ for which was held in Gyumri. The goal of the training was to increase the sensitivity of the representatives of municipalities towards LGBT issues through educating them on […]

How to avoid hate speech? Interactive seminar for journalists

Special performances, role-play, “Rights State” plan, active discussions: all of this took place in Gyumri, from 10-12 February when “New Generation” Humanitarian NGO organized a special seminar for journalists from regions and the capital.   During the three-day course journalists were presented “Freedom of expression and hate speech”, “Stigma, discrimination and torture” and “International and […]

HIV and LGBTQI activism workshop in Brussels

On February 9-10, 2017 «New Generation’ Humanitarian NGO’s representative Arman Sahakyan participated in «Capacity building: the role of LGBTI organizations to address HIV and STIs» workshop organized by ILGA-Europe in Brussels, Belgium. During the 2 days of the workshop the following topics were discussed: Concept of Key populations HIV pathology, treatment, transmission routes and prevention […]

1 PILOT REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME (PRDP) – SHIRAK

Since 2005 the European Union has assisted the Ministry for Territorial Administration and Development (MTAD) in stimulating thinking on regional development policy by providing Technical Assistance, including review of concepts, mechanisms and best practices necessary to promote, implement and sustain regional development. The European Commission in its Country Strategy Paper (2011) reaffirms that regional development, […]

Հարգելի բարեկամ, Մի խումբ ակտիվ ծնողներ, որոնք մտահոգ են ինչպես իրենց, այնպես էլ Հայաստանի բոլոր երեխաների կրթության իրավունքով և դրա որակյալ իրացմամբ, նախաձեռնել են փոքր առցանց հարցում, որի նպատակն է պարզել դպրոցական կրթության մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ ավելի մեծ թվով ծնողների կարծիքն ու վերաբերմունքը: Հարցումը նախատեսված է դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող ծնողների համար: Եթե դուք […]

Congratulations: ”Right Side” celebrates its 1st anniversary

Today ”Right Side” NGO celebrates 1st anniversary of its activity. We congratulate our partners wishing them strong will and confidence for implementation of their difficult mission. ”New Generation” Humanitarian NGO has always supported and will continue to support its partner in the future. You can get acquainted with ”Right Side” NGO’s activities in NGO’s web-page.