Ֆոնդահայթայթման մասնագետի թափուր աշխատատեղ

Աշխատանքի սկիզբը՝                2017թ․-ի սեպտեմբերի 3

 

Աշխատանքի նկարագրություն

 «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է «Ֆոնդահայթայթման մասնագետի» թափուր աշխատատեղի բաց մրցույթ:  

«Ֆոնդահայթայթման մասնագետ»-ը պատասխանատու է կազմակերպության ֆինանսական կայունության ապահովմանն ուղղված քայլերի նախաձեռնության և իրականացման համար:

Պարտականություններ

 • Ֆոնդահայթայթման պլանի կազմում
 • Պլանի համապատասխանեցում կազմակերպության ռազմավարական նպատակների և խնդիրների հետ
 • Հավանական դոնորների և այլ ֆինանսավորողների բազայի կազմում
 • Դրամաշնորհային ծրագրերի մշակում
 • Ֆոնդահայթայթման այլ տարբերակների կիրարկում՝ միջոցառումներ, նախաձեռնություններ, ակցիաներ և այլն
 • Արտքաին կապերի հաստատում, հաղորդակցություն և բանակացություններ
 • Այլ՝ ըստ գործատուի պահանջի։

Պահանջվող որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն ծրագրերի կառավարման ոլորտում կամ համապատասխամ փորձի առկայություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ հասարակական կազմակերպություններում ֆոնդահայթայթման ոլորտում
 • Դրամաշնորհային ծրագրերի մշակման փորձ
 • Գրավոր և բանավոր անգլերենի գերազանց գիտելիքներ
 • Միջանձնային, կազմակերպչական և գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Ամենատարբեր նախաձեռնություններ ստանձնելու հմտություններ
 • Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու, Տարբեր առաջադրանքներ կատարելու հմտություններ
 • Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի գերազանց իմացություն
 • Ոչ խտրական վերաբերմունք հասարակության բոլոր անդամների նկատմամբ

Դիմելու ընթացակարգ
Ցանկացողները պետք է իրենց CV/Ռեզյումեն ուղարկեն [email protected] էլ.-հասցեով՝ “Subject” հատվածում նշելով «ֆոնդահայթայթման մասնագետ» մինչև 2017թ․-ի օգոստոսի 28-ը: Միայն նախնական փուլին ընտրված անձիք կհրավիրվեն հարցազրույցի: