,

«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»

«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»  Ծրագրի…

ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների հզորացում

2017 թ. հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում «Նոր…