,

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ. ԱՆՀԱՅՏ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԻ ՕՐԱԳՐԻՑ 1.0

… Ցույցերին չմասնակցածներին, այնուամենայնիվ,…