Ի՞նչ է խտրականությունը

Սույն գրքույկը հանդիսանում է կրթատեղեկատվական նյութ, որը մանրամասնորեն նկարագրում է, թե ինչ է խտրականությունը, որոնք են խտրականության հիմքերը, տեսակները, ինչպես կարելի է պաշտպանվել խտրականությունից և/կամ չենթարկել խտրականության այլոց:

Գրքույկը հրատարակել է «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական Հասարակական Կազմակերպությունը Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ / Հայաստան կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։