Ծրագրերի օգնականի թափուր աշխատատեղի բաց մրցույթ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «Առողջության իրավունք» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է «Ծրագրի օգնականի» թափուր աշխատատեղի բաց մրցույթ:  

Պաշտոնի անվանումը` Ծրագրերի օգնական:

Անմիջական ղեկավար` Ծրագրի համակարգողին:

Սկիզբ` Հոկտեմբերի 01, 2017թ․

ՏևողությունըՄեկ ամիս փորձաշրջանով (երկարացման հեռանկարով)

Հաստիքը՝ ամբողջ դրույք:

Աշխատանքի նկարագրություն.

 • Ադմինիստրատիվ և ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում ըստ աշխատանքային պլանի և հանձնարարականների։
 • ՀԿ-ի կողմից իրականացվող գործառույթների մասին տեղեկատվության տարածում բոլոր հնարավոր միջոցներով՝ սոցիալակն ցանցեր, ԶԼՄ-ներ և այլն։
 • ՀԿ-ի աշխատանքների տեխնիկական ապահովում (տրանսպորտի և նյութերի պատվեր, պատճենահանում, տպագրություն, տոմսերի պատվիրում, հանդիպումների կազմակերպում, բանակցություններ և այլն)։
 • Հանդիպում քննարկումների մասնակցություն և արձանագրում։
 • Արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի կազմում։
 • ՀԿ-ի աշխատակազմի միջև աշխատանքների համաձայնեցում և աշխատանքների պլանավորում։
 • Գրությունների, հայտաձևերի և այլ փաստաթղթերի ժամանակին թարգմանություն և կազմում։
 • Առանձին աշխատանքային հանձնարարականների կատարում ըստ վերադասի/ների համաձայնությամբ։
 • Արտաքին և ներքին հաղորդակցման տիրապետում։
 • պատրաստել հաշվետվություններ, աշխատանքային պլաններ, տեխնիկական փաստաթղթեր.
 • Կազմակերպել աշխատանքային ժողովներ համաձայն հանձնարարության։
 • ապահովել կազմակերպության և ծրագրի գույքի խնայողական օգտագործում.
 • «Գործատու»-ի հրահանգներին և ներքին կանոնակարգին համապատասխան իր աշխատանքը կատարել անձամբ, պատշաճ, ազնվորեն և բարեխիղճ՝ համաձայնեցված աշխատաժամանակի ընթացքում.
 • պահպանել իրեն հատկացված գույքը, տեխնիկան և սարքավորումները, ինչպես նաև հետևել «Գործատու»-ի տված աշխատանքային ցուցումներին և գործատուի առաջադրած պայմաներին.
 • պահպանել առողջական, տեխնիկայի անվտանգության, հակահրդեհային պահպանության կանոնները: Հրդեհի առաջացման դեպքում միջոցներ ձեռնարկել նրա դեմ.
 • կատարել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իր աշխատանքային պարտականությունները` ենթարկվելով ներքին կարգապահական կանոնների պահանջներին.
 • կատարել պաշտոնական հրահանգներով կամ վերադասի /ների/ հրամաններով և կարգադրություններով իր վրա դրված պարտականությունները, ենթարկվել իր անմիջական ղեկավարի օրինաչափ պահանջներին.
 • աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատաժամանակն օգտագործել իր աշխատանքային պարտականությունների պատշաճ կատարման նպատակով և չկատարել իր աշխատանքային պարտականություններից շեղվող` «Գործատու»-ի, ղեկավար անձանց կողմից իրեն չհանձնարարված այլ աշխատանք.
 • իր պարտականությունների շրջանակներում, անհրաժեշտության դեպքում, կատարել աշխատանք` ոչ աշխատանքային և տոնական օրերին.

Պահանջվող որակավորում.

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Համակարգիչ՝ MS Office, Internet Outlook
 • Տվյալների վերլուծության ունակություն
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Լավ հաղորդակցման ունակություններ
 • Ստեղծագործական ջիղ
 • Պատրաստակամություն աշխատելու ըստ գործատուի պահանջների:

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակեսնագրականն ու մոտիվացիոն նամակն (մինչև 150 բառ) ուղարկեն [email protected] հասցեին մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 20-ը՝ նպատակ դաշտում նշելով «Ծրագրերի օգնական»:

«Առողջության Իրավունք» ծրագիրն իրականացվում է «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից, Տղամարդկանց Առողջության Եվրասիական Կոալիցիայի (ECOM) ֆինանսավորմամբ, ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից: