ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԱՔԱՅԼ #30 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Ժամանակին Համաքայլ ամսագիրը պարունակում է տվյալ ամսում «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից իրականացված գործունեության համապարփակ նկարագիրը: