Ժամանակին Համաքայլ #26 Հատուկ թողարկումը ՀՈՄՈՖՈԲԻԱՅԻ ԵՎ ՏՐԱՆՍՈՖՈԲԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԿԱՊԱԿՑՈւԹՅԱՄԲ

Ժամանակին Համաքայլ #26 Հատուկ թողարկումը ՀՈՄՈՖՈԲԻԱՅԻ ԵՎ ՏՐԱՆՍՈՖՈԲԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԿԱՊԱԿՑՈւԹՅԱՄԲ