2001-2016 թվականներին իրականացված ծրագրեր

2015թ․ – 2016թ «Իրավապաշտպանների և սկսնակ առաջնորդների կարողությունների զարգացում և հզորացում հանուն Հայաստանում ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանության»։ Ֆինանսավորող՝ Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանատուն։

2015թ․ – 2016թ «Օրենքի գերակայությունը հանուն խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանությանը Հայաստանում»։ Ֆինանսավորող Նիդերլանդների Դեսպանատուն /Վրաստան/։

2015թ.-ի հունիս – հոկտեմբեր «Երիտասարդներն ընդդեմ խտրականության»: Ֆինանսավորող՝ Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ / Հայաստան:

2014 Նոյեմբեր – 2015թ Դեկտեմբեր Անհապաղ աջակցությունը ՆՍՀԿ-ին անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելու համար․ Աջակցություն Իրավապաշտպաններին ծրագրի շրջանակներում։ Ֆինանսավորող՝ Եվրոպական Միություն։

2012թ.- 2015թ․ «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը ՏՍՏ-ների շրջանում Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում»: Ֆինանսավորող՝ «Առաքելություն Արևելք» ՄՕԿ հայաստանյան մասնաճյուղ, ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից:

2014 «Արվեստն ընդդեմ խտրակա¬նության – Երիտասարդների հզորա¬ցում» փոխանակման ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ԵՄ-ի կողմից Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում:

2014 «Մենք կարող ենք, մենք կանենք» երիտասարդական փոխանակման ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ԵՄ-ի կողմից Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում:

2014 «Հարգենք բնությունը» երիտասարդական փոխանակման ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ԵՄ-ի կողմից Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում:

2014 «Ծիծաղ կյանքի համար» երիտասարդական փոխանակման ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ԵՄ-ի կողմից, Երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներում:

2014թ. ապրիլ – հունիս «Օրենքի գերակայությունը հանուն բազմազանության և հավասարության – 2» ծրագիր՝ Քաունթրփարթ Ինթրնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության ֆինանսական աջակցությամբ / Նիդերլանդների Թագավորության ֆոնդերից:

2014 «Երիտասարդությունը կյանքի զարգացման մեջ» թրենինգ` ֆինանսավորված ԵՄ-ի կողմից Երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներում:

2014 – «Աջակցություն և խորհրդատվություն անչափահաս երեխաներին և նրանց ընտանիքներին» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ «Փի Էյչ Ինտերնեյշնլ» Հայաստանյան գրասենյակ:

2013 Հոկտեմբեր – «Օրենքի գերակայությունը հանուն բազմազանության և հավասարության» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ Քաունթրփարթ Ինթ․ հայաստանյան ներկայացուցչության, Նիդերլանդների Թագավորության ֆոնդերից:

2013թ. հունիս-նոյեմբեր – «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելումը ԿՍԿ-ների և ՏՍՏ-ների շրջանում Տավուշի, Կոտայքի և Սյունիքի մարզերում»: Ֆինանսավորող՝ «Սպիդ Ինֆոսվյազ» ռուսական ՀԿ-ի կողմից, ՌՈՒՍԱԻԴ-ի ֆոնդերից:

2013թ. մարտ-օգոստոս – «Երիտասարդական հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների և ոչ ֆորմալ խմբերի կարողությունների հզորացում» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ՀՀ Սպորտի և Երիտասար¬դության հարցերի նախարարություն:

2013թ. հունիս-սեպտեմբեր – «Տղաները դառնում են առաջնորդ» ամառային դպրոց 2013 ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ Հայաստանում ԱՄՆ Դեսպանատան Ժողովրդավարական Հանձնաժողով:

2013թ. մարտ-սեպտեմբեր – «Համայնքա¬յին երիտասարդների շահերի պաշտպանություն» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ Քաունթերփարթ Ինթ․ հայաստանյան ներկայացուցչություն, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերից:

2012թ. դեկտեմբեր – 2013 փետրվար` «Իրավապաշտպան կազմակեր-պությունների համագոր¬ծակցություն Հայաստանի ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքների պաշտպանու¬թյան համար» Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ/Հայաստան և Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսավորմամբ:

2012թ. նոյեմբեր-2013թ. հունվար – «Աջակցություն աշխատանք փնտրող երիտասարդ¬ներին» ՀՀ Սպորտի և Երիտասար¬դության հարցերի նախարարության ֆինանսավորմամբ:

2011թ. հունիս-2012թ. սեպտեմբեր – «ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելումը ՏՍՏ-ների շրջանում Շիրակի և Լոռու մարզերում»՝ իրականացրած «Հանրային տեղեկատվություն և գիտելիքի կարիք» ՀԿ-ի հետ։ Ֆինանսավորող՝ «Առաքելություն Արևելք» ՄՕԿ հայաստանյան մասնաճյուղ, ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից:

2011թ. դեկտեմբեր – 2012թ. հունիս – «Գյումրու օգնող ձեռքեր, հանուն գետակի մաքրության» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ Քաունթրփարթ Ինթըրնեյշնլի, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերից:

2011թ. մայիս-սեպտեմբեր, 2010թ. Մարտ – սեպտեմբեր, 2009թ. մայիս-սեպտեմբեր, 2008թ. ապրիլ-սեպտեմբեր ` «Տղաները դառնում են առաջնորդ» ամառային դպրոց ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ Դեսպանատան Ժողովրդավարական Հանձնաժողով:

2011թ. մայիս-օգոստոս` «Գյումրու բնապահպանա¬կան ճամբար, սովորենք մեր միջավայրի մասին» ծրագիրը Քաունթրփարթ Ինթըրնեյշնլ/Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերի հաշվին:

2010թ. դեկտեմբեր – 2011թ. ապրիլ «Երիտասարդները որպես նախաձեռնող ուժ»: Ֆինանսավորող՝ ՀՀ Սպորտի և Երիտասարդության հարցերի նախարարություն:

2010թ. հոկտեմբերի 25 – «ՄԱԿ-ը քեզ համար» քարոզարշավի շրջանակներում ՄԱԿ-ի 65-ամյակին նվիրված ծրագիր։ ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության աջակցությամբ:

2010թ. սեպտեմբերի 15 – «Մաքուր Հայաստան» ծրագիր, որի շրջանակներում 100 կամավորներ Գյումրիից մաքրել են Գյումրու Կոշտոյան փողոցը: Ֆինանսավորող՝ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ։

2008թ. «Երիտասարդություն և ոչ ֆորմալ կրթություն»։ Ֆինանսավորող՝ ՀՀ Սպորտի և Երիտասարդության հարցերի նախարարություն:

2007թ. սեպտեմբեր – «Համակարգչային ճամբար 2007» ծրագիր ԱՄՆ ՄԶԳ ֆնանսավորմամբ:

2007թ. դեկտեմբերի 10 – 2008թ. փետրվարի 25 – «Երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության կայացման ակումբ»։ Ֆինանսավորող՝ ՀՀ Մշակույթի և Երիտասարդության հարցերի նախարարություն:

2006 – 2007թթ. «Երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության «Դեբատ ակումբ» ծրագիր։ Ֆինանսավորող Եվրասիա Հիմնադրամ, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերից:

2007թ. «Անչափահասների ընտանիքների աջակցման կենտրոն» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ICCO:

2003-2006թթ. «Տղաների առաջնոր¬դության զարգացման ամառային դպրոց» ծրագիր։ Ֆինասավորող՝ Կրթությամբ Զարգացման Ակադեմիայի, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերից:

2003թ. մայիսի 1 – «Երևանյան խճուղի ժամանցային կենտրոն»։ Ֆինանսավորող՝ Ամերիկայի Հայկական Համագումարի ՀԿ կենտրոն, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերից:

2003թ-ի հունիսի 1 – «Դասուսույց Կենտրոն» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ Համաշխար¬հային Ոսուցում ՀԿ Հզորացման Ծրագիր/ Հայաստան գրասենյակ, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերի հաշվին:

2003թ. փետրվարի 15 «Ժամանակին համաքայլ» ծրագիր։ Ֆինանսավորող՝ ՔՈՐԴԵՅԹ կազմակերպուրպթյուն:

2003թ – Լրագրողների «Ասպարեզ» Ակումբ, «Կրթության Ասպարեզ» ՀԿ-ի հետ «Ազատ և ժողովրդավարական ընտրություններ» համա¬տեղ ծրագիր։ Ֆինանսավարող՝ Համաշխարհային Ուսուցում / Հայաստան ֆինանսավորմամբ, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆոնդերից:

2002-2012թթ. Մարդասիրական օգնության տրամադրում Գյումրու բնակիչներին UMCOR/Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ:

2001թ-ից ՀԿ-ն մասնակցել է Գյումրու Գրադարանային կենտրոնացված համակարգի կողմից իրականացվող «Գրադարանները որպես հանրային հաղորդակցության կենտրոններ» ծրագրին Եվրասիա հիմնադրամի Հայաս¬տանյան գրասենյակի ֆինանսավորմամբ, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսական աջակցությամբ: