«ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը ՏՍՏ-ների շրջանում»

HHHHH2016 թ-ից «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն իրականացնում է «ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը ՏՍՏ-ների շրջանում Շիրակի, Լոռու մարզերում և Երևան քաղաքում» ծրագիրը, որը ֆինանսավորում է «Առաքելություն Արևելք» ՄՕԿ հայաստանյան մասնաճյուղը ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերի միջոցով: 

Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդման Ազգային Ծրագրի իրականացմանը ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի դեպքերի նվազեցման և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով: