«Հայաստանում ՄԻԱՎ-ին համազդման համար քաղաքացիական հասարակության կառույցների աջակցություն և հզորացում»

logo-netherlands-embassy2016-2017 թթ. «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն իրականացնում է «Հայաստանում ՄԻԱՎ-ին համազդման համար քաղաքացիական հասարակության կառույցների աջակցություն և հզորացում» ծրագիրը` Վրաստանում Նիդերլանդների Միացյալ Թագավորության դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ:

Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՄԻԱՎ-ին հակազդման Ազգային ծրագրի իրականացմանը ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման, լոբբինգի և շահերի պաշտպանության միջոցով: