ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԱՔԱՅԼ #16 ԱՊՐԻԼ-ՄԱՅԻՍ 2016

Ներ
«Ժամանակին Համաքայլ» ամսագիրը լույս է տեսնում յուրաքանչյուր ամիս, որն արտացոլում է տվյալ ամսում ,Նոր Սերունդ Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից իրականացված գործունեության համապարփակ նկարագիրը:
#16 ԱՊՐԻԼ-ՄԱՅԻՍ 2016