Դիտորդական խմբի 2014-2015 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

հասարակական Դիտորդական խմբի  2014-2015 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։