Դիտորդական խմբի 2011-2012 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական

Դիտորդական խմբի 2011-2012 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվությանը 

գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։