Դիտորդական խմբի 2009-2010 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական 

Դիտորդական խմբի 2009-2010 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվությանը 

    գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։