Դիտորդական խմբի 2008 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությու

Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

հասարակական Դիտորդական խմբի 2008 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։