Դիտորդական խմբի 2007 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

հասարակական Դիտորդական խմբի 2007 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։