Դիտորդական խմբի 2005 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

հասարակական Դիտորդական խմբի 2005 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։