«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»

«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»

 Ծրագրի նպատակն է՝

Նպաստել ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների կայուն և շարունակական հասանելիությանը ՏՍՏ (տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդ) և Տրանս* անձանց շրջանում:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

 1. Նպաստել ՏՍՏ և Տրանս* անձանց` ՄԻԱՎ-ին հակազդման ազգային ծրագրերին առնչվող որոշումների կայացման գործընթացներում մասնակցության աճի ավելացմանը:
 • Սոցիալական պատասխանատվության շահերի պաշտպանություն գործընթաց:
 • Համայնքի միջոցով սոցիալական պատասխանատվության մշտադիտարկում:
 • Սոցիալական մոբիլիզացում, համայնքի մակարդակով կապերի հաստատում, համագործակցություն և համակարգում:
 1. Նպաստել ՏՍՏ և Տրանս* անձանց հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների ներուժի ամրապնդմանը՝ վերջիններիս կառուցվածքային, տեխնիկական կարողությունների և ֆինանսական միջոցներ ներգրավվելու հմտությունների զարգացման միջոցով:
 • Կազմակերպությունների ներուժի, կառավարման և առաջնորդության զարգացում:
 • Սոցիալական պատասխանատվության շահերի պաշտպանության գործընթաց:
 • Սոցիալական մոբիլիզացում, համայնքի մակարդակով կապերի հաստատում, համագործակցություն և համակարգում:
 1. Նպաստել ՏՍՏ և Տրանս* անձանց շրջանում ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների բարելավմանը ՝ խարանի և խտրականության նվազեցման, մարդու իրավունքների պաշտպանության և իրավական խոչընդոտների վերացման միջոցով:
 • Իրավական դաշտի գնահատում և իրավական բարեփոխում
 • Իրավական աջակցություն և իրավական գրագիտություն
 • Իրավական մշտադիտարկում համայնքի բազայի հիման վրա
 • Շահերի պաշտպանության քաղաքականության մշակում իրավական ոլորտում
 • Պետական կառույցների ներկայացուցիչների ուսուցում մարդու իրավունքների թեմայով

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

Ծրագրի թիրախային խմբերն են ՏՍՏ (տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդ) և տրանս* անձինք:

Տևողություն՝ 2017-2019